Kutljača za juhu

VIŠE INFORMACIJA

Ladle

Kutljača za juhu
Šifra: LB-606-10
Dužina: 284 mm

VIŠE FOTOGRAFIJA

Ladle