Vilica za odrezak

VIŠE INFORMACIJA

Steak-Fork

Vilica za odrezak
Dužina: 208 mm

VIŠE FOTOGRAFIJA

Steak-Fork